Voor u uzelf of iemand anders inschrijft voor onze vereniging bieden wij u 3 gratis judolessen aan. Deze lessen zijn bedoeld om écht kennis te maken met judo, dat kan in onze visie alleen door ook daadwerkelijk mee te trainen tijdens onze lessen.

Indien u bij wijze van proef wilt meedoen aan onze lessen, dan vragen wij u dit even aan ons kenbaar te maken door het invullen van het contactformulier elders op onze site. Wij informeren dan direct ook onze trainer zodat deze ook op de hoogte is van uw komst. U bent van harte welkom !!!

Indien u reeds de 3 proeflessen heeft meegedraaid en lid wil worden van onze vereniging, dan vragen wij u om het onderstaande formulier in te vullen. Wij ontvangen dan een e-mail met daarin al uw gegevens en zullen u opnemen als lid van onze vereniging. Ter bevestiging ontvangt u daarvan u een e-mail van ons.

Lees voor het invullen van het aanmeldformulier onze Algemene voorwaarden goed door. Klik HIER voor de algemene voorwaarden.

Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier elders op deze website.

Lidmaatschap
5 + 3 =

Regelgeving rond verlenging lidmaatschap

Op 5 oktober 2010 heeft de Eerste Kamer een nieuw wetvoorstel aangenomen, betreffende de stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Daarnaast legt het voorstel de specifieke plicht op aan (sport)verenigingen om leden te informeren over de wijze van opzegging van het lidmaatschap.

Stilzwijgend verlengen 
Wat betreft stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten gaan strengere eisen gelden. Na verloop van de contractperiode wordt het contract momenteel veelal verlengd voor dezelfde periode als dat de oorspronkelijke overeenkomst liep. Onder de nieuwe wetgeving loopt het contract weliswaar gewoon door, maar is het mogelijk de overeenkomst eerder op te zeggen. Men komt dus eerder van de overeenkomst af. De opzegtermijn van een lidmaatschap of abonnement is hoogstens één maand, of drie maanden indien de geregelde levering minder dan eenmaal per maand plaatsvindt.

Gevolgen (sport)verenigingen
Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dient de informatie voor opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad te worden vermeld.

Conclusie
Op verenigingen is dus wat betreft de nieuwe wet in beginsel een beperkt regime van toepassing. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging mag nog steeds stilzwijgend verlengd worden voor een jaar, indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Echter, (sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie eenvoudig te verschaffen met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap. Voor sportscholen gelden dus wel de strengere eisen met betrekking tot verlenging en opzegging van lidmaatschappen.

Bron: JBN.nl