Hieronder worden de Missie, Visie en doelstelling van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. geformuleerd. Hiermee geven we aan waarom we bestaan en wat we willen bereiken. Tevens geven we u inzicht in de filosofie die wij hebben met betrekking tot judo en de ontwikkeling van kinderen.

Missie

Vanuit vereniging perspectief

  • Judoclub Randori Vierlingsbeek draagt zoveel mogelijk judoka’s van haar vereniging voor aan de 1ste Dan (zwarte band) examen commissie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de kwalitatief hoogstaande lessen welke wekelijks worden verzorgd.

Meer maatschappelijk streeft Judoclub Randori Vierlingsbeek de onderstaande missie na

  • Alle kinderen in en rondom Vierlingsbeek hebben kennis gemaakt met judo en hebben voor het verlaten van de Basisschool de basistechnieken van goed valbreken onder de knie.

Visie

De judosport heeft een grote vormende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen. Ook levert judo een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen. De positieve bijdrage van judo wordt veroorzaakt door drie kenmerken van de judosport:

  1. het individuele karakter
  2. het noodgedwongen samenwerken
  3. het fysieke element

Daarnaast zijn er de specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette die, anders dan bij andere individuele vechtsporten bijdragen aan een verbetering van de sociale competentie. Zij leggen de nadruk op zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Door het judo leren kinderen vallen, iets waar ze later veel voordeel van kunnen hebben. Goed leren vallen geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan niet meer bang en durven bijvoorbeeld ook meer tijdens gymlessen. Ook de motoriek van kinderen wordt beter door het volgen van judolessen. Tot slot heeft judo als voordeel dat het al op jonge leeftijd kan worden beoefend en ook juist voor deze doelgroep zeer waardevol is. Judo is uitermate geschikt voor kleuters. Wanneer kinderen in deze leeftijdsfase goed leren vallen en rollen hebben ze daar in hun verdere leven veel profijt van.

Een goede motorische ontwikkeling draagt niet alleen bij aan prestaties tijdens sport en spel, het draagt zeker ook bij aan zelfvertrouwen en hierdoor aan de sociale ontwikkeling van jonge mensen. Judoclub Randori Vierlingsbeek zet zich in om hierin optimaal ondersteuning te bieden. Niet alleen door het verzorgen van haar “standaard” judo lessen, maar ook door het actief deelnemen aan activiteiten die hier betrekking op hebben. Samenwerking met diverse lokale projecten als “Stichting Doe Je Mee, “Sjors sportief” en “Symfonica in Sporto” zijn hier recente voorbeelden.

Doel

Het hoofddoel van Judoclub Randori wordt als volgt geformuleerd:

  •  Het hoofddoel van onze vereniging is de leden mogelijkheden te bieden om, in een veilige omgeving, hun favoriete sport te beoefenen.