Keurmerk voor kwaliteit

Door een wildgroei van allerlei vechtsport- en budoclubs is het voor ouders soms moeilijk een keuze te maken tussen verschillende clubs. Vooral voor wat betreft de competentie van de leraren en trainers, de veiligheid van de accommodatie en het bestuur van een club zijn er nogal wat verschillen tussen clubs. De Judo Bond Nederland herkende deze problematiek en heeft daarom een Keurmerk voor JBNclubs in het leven geroepen.

Goed Beleid, Goed Kader en een Veilige Accommodatie

Het doel van dit Keurmerk is de kwaliteit en een veilig sportklimaat (zowel fysiek als sociaal) binnen de club zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Dit Keurmerk steunt op 3 pijlers: Goed Beleid, Goed Kader en een Veilige Accommodatie. Om aan alle voorwaarden te voldoen dient een club een goed bestuur te hebben en een duidelijke visie te hebben neergelegd in een Beleidsplan. Tevens dienen er protocollen te zijn omtrent pestgedrag en seksuele intimidatie en dient er van ieder lid een calamiteitenformulier voorhanden te zijn.

Erkend diploma

Voor wat betreft het kader, dienen alle leraren in het bezit te zijn van een erkend diploma en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Tenslotte dient de accommodatie ook aan een minimum eis te voldoen voor wat betreft de veiligheid in de sportzaal door bijvoorbeeld een minimum valrand langs de judomat en een maximum aantal kinderen per vierkante meter matruimte.

Judoclub Randori Vierlingsbeek = JBN Keurmerk vereniging

Met trots draagt Judoclub Randori Vierlingsbeek sinds 2015 officieel het JBN Keurmerk.

 

Aannamebeleid medewerkers en vrijwilligers

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Omgangsregels Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Pestprotocol

Vertrouwenspersoon