Preventief beleid vrijwilligersorganisaties

Gedragscode

“Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact . Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van  grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.”

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. tracht een open, eerlijke en vooral veilige vereniging voor al haar leden te zijn. Wij sluiten ons dan ook aan bij het preventiebeleid zoals wordt ondersteund door Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk en NOC*NSF.

Alle (vrijwillige)medewerkers van Judoclub Rabori Vierlingsbeek hebben het hieronder bijgevoegde document “gedragscode (vrijwillige) medewerkers” ondertekend en beloven hiermee op een eerlijke en veilige manier hun bijdrage te leveren aan onze vereniging.