Wat is het verschil tussen wedstrijdjudo en recreatief judo?

Wedstrijdtraining gaat een stap verder dan de reguliere judolessen, de aangeleerde technieken worden uitgediept en specifiek op wedstrijden toegespitst, waardoor het judo veel dynamischer wordt. Het principe actie – reactie.

Bij wedstrijdjudo worden aspecten als voorbereiding, balansverstoring en pakking belangrijk, daarbij wordt er specifiek getraind op snelheid en het perfect timen van de technieken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een goede conditie en een competitieve instelling om een winnaarsmentaliteit bij de judoka’s te creëren. Ook elementen als strategie en tactiek beginnen een belangrijke rol te spelen. De wedstrijdtrainingen van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. zijn bedoeld om bovengenoemde aspecten aan te leren en te verbeteren.

Een wedstrijdtraining zal er daarom ook heel anders uitzien dan een recreatieve training.
Het bijwonen van een wedstrijdtraining wordt over het algemeen als intensief en competitief ervaren.
Een wedstrijdtraining bestaat doorgaans uit een warming up, het uitdiepen en inslijpen van een techniek en het maken van randori’s.

Wij verzorgen elke vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur onze wedstrijdtraining. Heb je interesse, kom gerust een kijkje nemen of meld je direct aan via ons aanmeld formulier.

Het doel van de wedstrijdtrainingen

Het doel van de wedstrijdtrainingen is de judoka’s voor te bereiden op deelname aan wedstrijden. Deze trainingen kunnen ze volgen naast de training(en) bij de eigen vereniging. De trainingen worden door de judoka’s als zeer waardevol ervaren, vanzelfsprekend staat de persoonlijke groei van de judoka voorop!

Judoka’s van Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. nemen deel aan toernooien op instap-, districts-, nationaal en soms ook internationaal niveau. De pijlers waar Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. op bouwt zijn de wedstrijdtraining en de altijd zeer gezellige teamwedstrijden.